Barnrytmik med föräldrar och barn 0-3 år

Barn och vuxna sjunger, ”ramsar”, spelar och dansar tillsammans. Nya och gamla barnvisor blandas, rytmer provas på med olika instrument och rörelse. Samlingarna är präglade av mycket lust och glädje! Tilliten och samspelet mellan barn och vuxen stärks genom de sånger och ramsor vi gör. Språket, kropps och rumsuppfattningen stimuleras hos barnet. Att musik är mycket glädje är genomgående i allt vi gör tillsammans. Musiken berör oss människor både stora och små och med hjälp av den öppnar vi dörrar till vårt känsloliv. Barnrytmiken blir också en mötesplats för föräldrar att kunna knyta nya kontakter med andra föräldrar. Du går tillsammans med ditt barn i en rytmikgrupp som träffas under en termin. Ni är indelade i olika ålders grupper.

Inga nya kursstarter under hösten 2018.