Jag heter Barbro Eriksson och är förskollärare. För att utbilda mig i barnrytmik har jag läst kurser i rytmik på högskolan i Gävle, gått flera kurser i barnmusik/rytmik hos studieförbundet Bilda och varit med på fortbildningsdagar hos musikförlaget Nyanzen.

Min erfarenhet av arbete bland barn och vuxna har jag erhållit genom ett stort antal aktiviteter. Jag har med följande: förskollärare i förskola/skola och på mottagningshem för flyktingfamiljer, musiklärare på låg-och mellanstadiet, med tonåringar på fritidsgård, i studieförbund som ledare i barnrytmik- och föräldragrupper, musiklärare i kursen tematisk produktion på högskolan i Gävle och varit mentor/samtalspartner.

Mitt intresse för gruppen/individens utveckling är stort. För att fördjupa mig i det har jag läst vuxenpsykologi A och B på högskolan i Gävle. Jag har också genomgått kursen ”Det professionella samtalet – Samtalsmetodik”, och utbildat mig som ledare i konceptet ”Vuxendialog”.

Den viktigaste kunskapen är ändå den som jag har lärt mig genom möten med både barn och vuxna under mitt liv.

Bild 2