Barnrytmik med föräldrar och barn 0-3 år

Barn och vuxna sjunger, ”ramsar”, spelar och dansar tillsammans. Nya och gamla barnvisor blandas, rytmer provas på med olika instrument och rörelse. Tillsammans med våra barn leker vi med fantasin, lusten och skapandet. Samlingarna är präglade av mycket lust och glädje!
Tilliten och samspelet mellan barn och vuxen stärks genom de sånger och ramsor vi gör. Språket, kropps och rumsuppfattningen stimuleras hos barnet. Att musik är mycket glädje är genomgående i allt vi gör tillsammans.
Musik är något som alltid berör oss människor både stora och små och med musikens hjälp öppnar vi dörrar till vårt känsloliv. Barnrytmiken blir också en mötesplats för föräldrar att kunna knyta nya kontakter med andra föräldrar.
Du går tillsammans med ditt barn i en rytmikgrupp som träffas under en termin.
Ni är indelade i olika ålders grupper.

Plats:            Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1 Gävle

Dag:             Torsdag förmiddag

Pris:             675 kr (12 tillfällen)

Nästa kursstart meddelas här

För mer information ring : 070/611 60 09
eller maila till info@musiksmedjan.se

Rytmik 0-5 år för förskolor/familjedaghem/öppna förskolor/bibliotek mm

En rytmikstund där vi sjunger både gamla och nya barnvisor, spelar på trumman och andra rytminstrument, gör olika ramsor och rör oss mycket. Vi går på en musikalisk upptäcktsfärd där fantasin, lusten och glädjen är viktiga ingredienser.

För information om pris kontakta mig via mail eller telefon.